Delight Aesthetic Centre

Delight Aesthetic Centre မွႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒီေန ့အခ်ိန္အခါမွာ ႏုပ်ိဳေစတဲ့ ကုထံုးနဲ ့ skin care မ်ိဳးစံုရိွေနတဲ့အထဲမွာ အသိသာဆံုး၊ အေကာင္းဆံုး ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာကုသမႈမ်ိဳးနဲ ့ကုသမႈျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။

မဂၤလာပါရွင့္
Delight Aesthetic Centre မွႀကိဳဆိုပါတယ္
“Delight is only one call away from you ”
တစ္မိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လူေတြဟာႏုပ်ိဳမႈကိုတာရွည္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို ့နဲ ့ လွပဖို ့အတြက္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုကိုရွာေဖြေနခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန ့အခ်ိန္အခါမွာ ႏုပ်ိဳေစတဲ့ ကုထံုးနဲ ့ skin care မ်ိဳးစံုရိွေနတဲ့အထဲမွာ အသိသာဆံုး၊ အေကာင္းဆံုး ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာကုသမႈမ်ိဳးနဲ ့ကုသမႈျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။

Review

Overall
Customer Services

Contact Us

ဖုန္းနံပါတ္
09953666689
လိပ္စာ
Eden Palace Hotel ( 2nd Floor ),Kyaik Kasan Road,Beside Tarmwe Mosque, Yangon 11211
PAGE TOP